Provozní řád kina

 1. Provozovatelem kina je Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace, Zámek č. p. 4, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČO: 70949468, zřízená městem Lomnice nad Popelkou.
 2. Kino je veřejnou kulturní institucí. Slouží především k promítání filmových představení, pořádání divadel malých forem, besed, přednášek a dalších kulturních akcí spojených s promítáním nebo jen samotným kulturním vystoupením.
 3. Kino je způsobilé k promítání digitálních projekcí ve standardu DCP se zvukovým systémem DOLBY ATMOS, technologií 3D a k pořádání kulturních akcí.
 4. Kapacita sálu je 113 míst. V sále je k dispozici 5 míst pro invalidy.
 5. Cena minimálního vstupného je dána distributorem/majitelem práv k filmu. Kino poskytuje slevy na vstupné držitelům průkazek ZTP a ZTP/P. Slevy se týkají filmových představení, na jiné akce se slevy nemusí vztahovat. Návštěvníci jsou povinni hlásit slevy před zakoupením vstupenky.  V prvních třech řadách je pro osoby nedoslýchavé připravena indukční smyčka. Sluchátko kino neposkytuje.
 6. Zakoupenou vstupenku je zákazník povinen zkontrolovat ihned u pokladny při jejím převzetí. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Zakoupenou vstupenku nelze dle § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vrátit, případně vyměnit. Vstupenky se vrací pouze v případě, že se filmové představení či jiná akce z technických důvodů neuskuteční. Nejdříve před začátkem představení a maximálně do 7 dnů od jejich zakoupení lze požadovat vrácení finanční hodnoty. Je třeba učinit tak písemně a předložit zakoupenou vstupenku.
 7. Cena uvedená na vstupence je konečná a obsahuje povinný odvod Státnímu fondu kinematografie a OSE.
 8. Vstup do sálu kina je možný až po zakoupení platné vstupenky.
 9. Pokladna otevírá 30 minut před začátkem představení a zavírá po spuštění představení.
 10. Při 3D projekci kino poskytuje 3D brýle zápůjčkou. Každé zapůjčené brýle musí divák po projekci odevzdat obsluze. Není možné používat jiné než zapůjčené brýle.
 11. Diváci jsou povinni chovat se tak, aby svým chováním nerušili ostatní návštěvníky kina a uposlechnout organizačních pokynů obsluhy kina. Neukázněné či podnapilé diváky mohou zaměstnanci kina vykázat bez nároku na vrácení vstupného, nebo je do kina vůbec nepustit a kontaktovat Policii ČR.
 12. Ve všech prostorách kina platí zákaz kouření, který se vztahuje i na elektronické cigarety. Z hygienických a bezpečnostních důvodů je zakázána donáška a konzumace vlastního občerstvení v sále kina.
 13. Na představení filmů mládeži nepřístupných, jakožto i při uplatnění jakékoliv slevy je nutno na požádání pracovníka kina předložit občanský průkaz k prokázání věku, či oprávnění k využití slevy návštěvníka.
 14. Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek, bezpečnost a ukázněnost diváků dozor, který byl určen vedením školy a diváky do kina dovedl.
 15. Za nezletilé diváky zodpovídá jejich zákonný zástupce.
 16. Filmové představení končí až po promítnutí závěrečných titulků a rozsvícení v sále. Z bezpečnostních důvodů diváci opouštějí sál až po úplném skončení filmu.
 17. V sále je na základě zákona o autorských právech zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy.
 18. Provozovatel nezodpovídá za osobní věci návštěvníků ponechané volně v prostorách kina, KinoKavárny či šatny.
 19. Do sálu kina je zakázán vstup všech zvířat. Výjimky z tohoto bodu schvaluje vedoucí kina.
 20. V případě nedodání filmové kopie může dojít ke zrušení představení nebo k zařazení náhradního programu. Při přerušení představení z nepředvídatelných důvodů (výpadek el. proudu, technická závada apod.), vzniká nárok na vrácení vstupného pouze v případě, že představení nedosáhlo poloviny stopáže.
 21. Zakoupením vstupenky návštěvník souhlasí s provozním řádem kina. Výjimky z tohoto provozního řádu může stanovit se souhlasem provozovatele vedoucí kina.

 

Tento provozní řád vstupuje v platnost dne 13. 10. 2018. 

Kalendář akcí

květen dub čer
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112

Najeďte myší nad kalendář a zobrazí se vám akce. Kliknutím na událost zobrazíte podrobnosti.